Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, hakijana Kuljetuspolar Oy

 

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle on toimitettu ympäristölupahakemus ruokamullan valmistukseen ja siihen käytettävien puhtaiden pintamaiden välivarastointiin.

Hakija

Kuljetuspolar Oy

Kempeleentie 7

90400 OULU

Yhteyshenkilö, Jouni Vaaramo, puh. 0400 684 750

Toiminnan sijainti

Toiminta sijoittuu Sotkamon kunnalta vuokratulle alueelle, kiinteistöllä Puhdistamo 765-401-94-39.

Toiminta

Multaa valmistetaan alueelle tuotavista maa-aineksista, paikalle tuotavasta turpeesta sekä kalkista. Sekoittaminen tapahtuu maassa kauhakuormaajan avulla, kun tuotteet on näin esisekoitettu, syötetään tuote seulontalaitteistoon, jossa siitä seulotaan erilleen liian suuret kappaleet (yli 15 mm).

Mullan valmistusta tapahtuu keskimäärin noin 10 päivänä ja enimmillään noin 30 päivänä vuodessa. Multaa valmistetaan arkipäivisin (ma-pe) klo 6.30 – 18.00. Vuosittainen tuotantomäärä on keskimäärin 5 000 t ja enimmillään 10 000 t. Alueella on aikaisemmin ollut vastaava toiminta, jonka ympäristölupa on päätttymässä.

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat materiaalien käsittelyssä syntyvät vähäiset melu- ja pölypäästöt. Toiminta tapahtuu arkisin, jolloin melu ei merkittävästi erotu muusta lähialueen melusta. Seulontalaitteiston äänitehotaso on n. 90 dB, kauhakuormaajan 110 dB. Toiminta sijoittuu maastollisesti matalaan paikkaan, joka rajoittaa melun etenemistä. Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla tuotteita ja maapohjaa.

Kuljetuspolar Oy hakee lupaa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätöksen lainvoimiseksi tuloa.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä 9.5.2017 – 8.6.2017 Sotkamon kunnanviraston keskustoimistossa (Markkinatie 1, 2. kerros).

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), on oikeus tehdä muistutus asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä asiasta. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 8.6.2017 mennessä osoitteella Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@sotkamo.fi.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, sähköposti etunimi.sukunimi@sotkamo.fi.

Sotkamo 9.5.2017

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA