Kuulutus ympäristölupapäätöksestä

YIT infra Oy

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.6.2018 § 123 myöntänyt ympäristönsuojelulain 27 §: mukaisen ympäristöluvan YIT Infra Oy:lle tiloille Uusipaikka (765-408-12-79) ja Vanhapaikka (765-408-12-106).

Ympäristölupa myönnettiin soran murskaukseen ja samalla myönnettiin YSL 199 §:n mukainen aloittamisoikeus muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on nähtävillä 29.6.-1.8.2018 Sotkamon kunnan kirjastossa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Päätöksen antopäivä on 2.7.2018. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 1.8.2018.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamo 29.6.2018

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta