Kuulutus ympäristölupapäätöksestä

Sotkamon kunta, tekninen toimiala

Kuulutus 27.6.2017