Kuulutus ympäristölupapäätöksestä

Maidontuotantotoiminnan laajentaminen tilalla Huuskola 765-405-29-35

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on tarkistanut ympäristölupahakemuksen koskien maidontuotantotoiminnan laajentamista tilalla Huuskola 765-405-29-35 ja tehnyt sen johdosta ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen. Päätös on kielteinen.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.12.2018. Päätöksestä kuulutetaan Sotkamon kunnan virallisella ilmoitustaululla 18.12.2018 – 18.1.2019, kuulutus pidetään saman ajan nähtävänä myös kunnan internetsivuilla. Tänä aikana päätös on nähtävillä Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta ja etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä ja säätiöllä sekä kunnanhallituksella ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät sekä alueellisella ympäristökeskuksella ja muilla viranomisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta