Kuulutus ympäristölupapäätöksestä

Päätös on nähtävillä 10.9.-11.10.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa.

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.9.2019 § 107 myöntänyt ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Vuokatti Safaris Oy:lle kiinteistölle Tutkimusasema 765-401-26-26.

Ympäristölupa myönnettiin koiratarhan toiminnalle ja samalla myönnettiin YSL 199 §:n mukainen aloittamisoikeus muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on nähtävillä 10.9.-11.10.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, osoite Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Päätöksen antopäivä on 11.9.2019. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 11.10.2019.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotakmo.fi

Sotkamo 10.9.2019

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA