Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoitusmenettelyhakemuksen vireilläolosta

Eläinsuojan ympäristölupa, Kolmisoppi 765-408-111-0

Laura Parmainen on toimittanut Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoitusmenettelyhakemuksen koskien eläinsuojan ympäristölupaa Sotkamon kunnassa tilalla Kolmisoppi 765-408-111-0. Tilalla harjoitetaan lypsykarjataloutta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä ajalla 26.2. – 27.3.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa (Markkinatie 1, 2. kerros, Sotkamo).

Muistutuksia asiasta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon 27.3.2019 mennessä (postiosoite:Markkinatie 1, 88600 Sotkamo).

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi