Kuulutus YSL 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta tehdystä päätöksestä

Maidontuotannon laajentamista

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee maidontuotannon laajentamista Siirtolan tilalla osoitteessa Ruokomäentie 12, 88600 Sotkamo. Laajennuksen jälkeen eläinsuojassa on paikat 80 lypsylehmälle, 35 hieholle ja 26 vasikalle.

Päätös on nähtävänä valitusaikana Sotkamon kunnan virastolla ympäristövalvontatoimistossa, osoitteessa Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Viraston sulkuaikana päätös on nähtävänä Sotkamon kunnan kirjastossa osoitteessa Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Päätöksen antopäivä on 28.6.2019. Valitusaika päättyy 29.7.2019.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Helenius p. 044 750 2491

 Sotkamossa 27.6.2019

 Sotkamon kunta

Ympäristö- ja tekninen lautakunta