Laanintien ja Ratatien välisen alueen asemakaavamuutoksen hyväksyminen

MRA 94 § mukainen asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 26.4.2022 (§ 33) Laanintien ja Ratatien välisen alueen asemakaavamuutoksen Hirvenniemen asemakaava-alueella.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 2.5.2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

Hyväksyttyyn asemakaavaan voi tutustua alla olevista linkeistä

Asemakaava.pdf

Kaavaselostus.pdf