Maa-aines ja ympäristölupahakemuksen uudelleen kuulutus

Toiminta sijoittuu Sotkamon kunnassa tilalle Tolola (kiinteistötunnus 765-405-30-15).

Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisessä lautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus.

M.J. Moilanen Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottotoiminnalle ja ympäristölupaa kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle, sekä murskattujen lajikkeiden varastoimiselle. Ympäristölupaa haetaan myös kierrätysasfaltin ja –betonin, -tiilen sekä kantojen murskaukselle. Ottamis- ja murskaustoiminnan lisäksi alueella tullaan jalostamaan, seulomaan ja varastoimaan puhtaita kierrätyskelpoisia maa-aineksia, eli harjoittamaan maapankkitoimintaa. Toiminta sijoittuu Sotkamon kunnassa tilalle Tolola (kiinteistötunnus 765-405-30-15). Lupaa haetaan 10 vuodeksi, 100 000 m3 ottomäärälle.
Sijainti kartta

Asiakirjojen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 20.9.-21.10.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, käyntiosoitteessa Markkinatie 1.

Ympäristölupahakemus kuulutetaan uudestaan tarkennetusti.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset). Muut voivat esittää hakemuksen johdosta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 21.10.2019. Ne tulee osoittaa Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ja toimittaa ositteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi

Lisätietoja

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750 2179,

taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamossa 20.9.2019

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA