Maa-aines ja ympäristölupahakemus

Tervo 765-401-5-67

Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisessä lautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus.

M.J. Moilanen Oy ja Ontojoen koneasema hakevat maa-aineslupaa hiekan ja soran ottotoiminnalle ja ympäristölupaa seulontaan ja murskaukseen siirrettävällä murskauskalustolla. Toiminta sijoittuu Sotkamon kunnassa tilalle Tervo (kiinteistötunnus 765-401-5-67). Lupaa haetaan 3 vuodeksi, 120 000 m3 ottomäärälle.

Sijainti kartat

Hakemus sisältää MAL 21 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamisesta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Asiakirjojen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.8.-5.9.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, käyntiosoitteessa Markkinatie 1.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset). Muut voivat esittää hakemuksen johdosta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 5.9.2019. Ne tulee osoittaa Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ja toimittaa ositteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi

Lisätietoja

Asian valmistelija:

ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750 2179,

taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamo 7.8.2019

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA