MRA 94 § mukainen ranta-asemakaavan ja yleiskaavan hyväksymistä koskeva kuulutus

Saijanlahden ranta-asemakaavan muutos
Kirkonkylän itäosan yleiskaava

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavan yleiskaavan ja ranta-asemakaavan:

SAIJANLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan kokouksessaan 27.8.2018 § 58

Saijanlahden ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus koskee tiloja Uusitalo 765-408-9-15, Juholan ranta 765-408-9-16, (tilalla ei ole nimeä) 765-408-9-17, Ilarila 765-408-9-18 ja Tontti 765-408-9-19. Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa kaksi lomarakennuspaikkaa pysyvän asutuksen rakennuspaikoiksi. Lisäksi huomioidaan toteutunut kiinteistöjaotus ja päivitetään määräyksiä.
Saijanlahden ranta-asemakaava
Saijanlahden ranta-asemakaavan selostus

KIRKONKYLÄN ITÄOSAN YLEISKAAVA

Kunnanvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 27.8.2018 § 59

Kirkonkylän itäosan yleiskaava käsittää Sotkamon kirkonkylän itäpuolisen alueen Kirkkolammelta Juuvinlahdelle ja Sotkamojärveltä Sapsojärvelle. Yleiskaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 200 hehtaaria. Kaavahankkeen keskeisimpänä tavoitteena on sovittaa yhteen asumisen ja virkistyskäytön tarpeet ja selvittää uusien asuinalueiden sijoittuminen suunnittelualueella.
Kirkonkylän itäosan yleiskaava
Kirkonkylän itäosan yleiskaavan kaavaselostus