MRL 200 § mukainen asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen voimaantulosta ilmoittaminen

Tuuliniemen ranta-asemakaava
Ylikylän asemakaavan muutos

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavan asemakaavan ja ranta-asemakaavan kokouksessaan 21.5.2018:

Tuuliniemen ranta-asemakaava 21.5.2018 § 32.

Ylikylän asemakaavan muutos 21.5.2018 § 33.

Hyväksymispäätöksistä ei ole valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Tuuliniemen ranta-asemakaava ja Ylikylän asemakaavan muutos tulevat voimaan 24.8.2018.

Sotkamo 24.8.2018

Kunnanhallitus