MRL 200 § mukainen asemakaavojen voimaantulosta ilmoittaminen

Tenetinniemen asemakaavan muutos
Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavan muutos

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavat asemakaavat kokouksessaan 26.3.2018:

Tenetinniemen asemakaavan muutos 26.3.2018 §19
Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavan muutos 26.3.2018 §20

Hyväksymispäätöksistä ei ole valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Tenetinniemen asemakaavan muutos ja Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavan muutos tulevat voimaan 8.6.2018

Sotkamo 8.6.2018

Kunnanhallitus