MRL 200 § mukainen ranta-asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Saijanlahden ranta-asemakaavan muutos

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavan ranta-asemakaavan kokouksessaan 27.8.2018:

Saijanlahden ranta-asemakaavan muutos 27.8.2018 § 58
Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Saijanlahden ranta-asemakaavan muutos tulee voimaan 19.10.2018.

Sotkamo 19.10.2018

Kunnanhallitus