Nuorisotoimen järjestämän kesäkerhon kartoitus 1-3 luokkien oppilaille käynnissä

Nuorisotoimi tulee järjestämään kesällä 2018 kesäkerhotoimintaa 1-3 luokkien oppilaille tarpeen mukaan.

Kartoitus on nyt käynnissä. Toimintaa järjestetään Salmelan iltapäivätoiminnan tiloissa sekä Leivolan iltapäivätoiminnan tiloissa. Ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella