Sataman ympäristön asemakaavaehdotus nähtävänä

26.3.-25.4.2018 välisenä aikana

Asemakaavan muutos koskee ns. entistä Shellin tonttia Keskustan asemakaava-alueen korttelissa 243 tontilla 1 ja siihen rajoittuvaa satama-aluetta sekä yleisen tien aluetta. Kaavamuutoksen lähtökohtaisena tarkoituksena on tutkia satama-alueen kehittämistä sekä asuinkerrostalorakentamisen edellytyksiä entisellä huoltoasemarakennuksen tontilla.

Sataman ympäristön asemakaavaehdotus
Sataman ympäristön asemakaavan kaavaselostus

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävänä MRA 27 § mukaan Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä Sotkamon kunnan internet –sivuilla  26.3.-25.4.2018 välisenä aikana. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen muistutus nähtävänä olevasta kaavaehdotuksesta. Mahdolliset hanketta koskevat muistutukset on toimitettava 25.4.2018 mennessä Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 23.3.2018

Ympäristö ja tekninen lautakunta