Sotkamon kunnan sivistyksen toimialan ohjelma 2017-2021

Sotkamon kunnan strategia vuosille 2017-2021 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.12.2017 § 102. Toimialat tekevät oman ohjelmansa perustuen kunnan strategiaan. Sivistyksen toimialan ohjelmaa on laadittu työryhmässä ja se on ollut kommentoitavana johtoryhmällä ja puheenjohtajistolla sekä sivistyksen toimialan henkilökunnalla. Ohjelmassa on näkyvissä isommat linjaukset ja tavoitteet. Vuosittain tehtävissä talousarvion toimintasuunnitelmissa tuodaan näkyville yksittäiset tavoitteet ja toiminnat.

Ohjelmaa voi/saa kommentoida. Kommentit 8.6.2018 mennessä os. sivistystoimi@sotkamo.fi

Sotkamon kunnan sivistyksen toimialan ohjelma 2017 – 2021