Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa

13.8.2018 Tiedote Salmelantien läheisyydessä oleville kiinteistöille:
Urakoitsijan suorittamien töiden vuoksi Salmelantien läheisyydessä olevilla kiinteistöillä saattaa ilmetä satunnaisia vesikatkoja.

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos