Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa

Sotkamon keskustan taajamassa Sopalanpellon alueella on todettu vesijohtoveden värihaittoja 10.4.2019 alkuillasta lähtien. Haittaa on todettu mm. Onkitien, Pilkkitien ja Sopalantien sekä Sopalan rantatien varren kiinteistöissä.
Värihaitta johtuu vesijohtoverkostoon kertyneestä rautamangaanisakasta, joka on lähtenyt liikkeelle Sopalanpellon rakennustyömaalla toteutettavien maan tiivistystöiden yhteydessä.
Värjäytynyt vesi ei ole terveydelle vaarallista, mutta sitä ei suositella käytettäväksi juoma- tai pesuvetenä.
Mikäli värjäytynyttä vettä tulee hanoista, tulee kylmää vettä laskea niin kauan että se puhdistuu. Kannattaa lukea vesimittari ennen huuhteluiden aloittamista. Kunta hyvittää hukkaan lasketun veden ilmoitusten perusteella seuraavan vesilaskun yhteydessä.
Pahoittelemme aiheutunutta haittaa