Voimaantulokuulutus

MRL 200 § mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Laanintien ja Ratatien välisen alueen asemakaavan kokouksessaan 26.4.2022 § 33.

Laanintien ja Ratatien välisen alueen asemakaava tulee voimaan 17.6.2022

Sotkamo 17.6.2022

Kunnanhallitus