Voimaantulokuulutus

MRL 200 § mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sataman ympäristön asemakaavan kokouksessaan 18.6.2018 § 47.

Hyväksymispäätöksestä jätettiin yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Muutoksenhakijat jättivät valituslupahakemuksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen 5.10.2020 antamallaan päätöksellä.

Sataman ympäristön asemakaavan muutos tulee voimaan 10.11.2020

Sotkamo 10.11.2020

Kunnanhallitus