Vuokatin yleiskaavaluonnos nähtävänä

Vuokatin yleiskaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaan nähtävänä 4.12.2017 – 10.1.2018 välisen ajan Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla.

Vuokatin yleiskaava-alue käsittää Vuokatin alueen ulottuen Sotkamon keskustaajaman länsipuolelle Hirvenniemelle saakka. Vuokatin yleiskaavoituksen tavoitteena on varmistaa Vuokatin matkailualueen kehittyminen entistäkin vetovoimaisemmaksi aluekokonaisuudeksi matkailijoille, yrittäjille ja vakituisille asukkaille Sotkamo-Vuokatti – Masterplanissa määritettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Vuokatin yleiskaavaluonnos
Vuokatin yleiskaavan selostus

Liitteet:

Kulttuuriympäristökohteet 
Luontoselvitys liitteineen
Maisemaselvitys
Muinaismuistoraportti
Liikennejärjestelmäsuunnitelma
Kyselyn tulokset
Viranomaisneuvottelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vuokatin yleiskaavaluonnosta ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskeva kaikille osallisille tarkoitettu avoin yleisötilaisuus pidetään Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 11.12.2017 klo 17.00 alkaen.

Yleisötilaisuudessa käydään läpi kaavaluonnoksen maankäyttöratkaisuja, liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä muutakin selvitysaineistoa tarvittavilta osin, sekä esitellään FCGgis kyselyn sisältö ja neuvotaan siihen vastaamisessa. FCGgis kyselyssä maanomistajat ja muut osalliset voivat merkitä internetsovelluksessa kartalle paikkatietona kysyttyjä kohteita ja kommentoida kaavahanketta. Kyselyyn voi vastata 4.12.2017-10.1.2018 välisenä aikana.

Linkki FCGgis kyselyyn

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä suullinen tai kirjallinen muistutus yleiskaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 1.12.2017

Ympäristö- ja tekninen lautakunta