Vuokatin yleiskaavan hyväksyminen

MRA 94 § mukainen yleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 26.10.2020 (§ 40) Vuokatin yleiskaavan 2035 lukuun ottamatta Pisterinniemen ja Kaarreniemen aluetta (osa-alue 2), joka palautettiin uuteen valmisteluun.

Hyväksyttyyn yleiskaavaan voi tutustua alla olevasta linkistä

Vuokatin yleiskaava

Vuokatin yleiskaavan kaavaselostus