Kunnanvaltuuston kokous

Kunnanvaltuuston kokous pidetään Sokos Hotel Vuokatin auditoriossa maanantaina 5.6.2017 klo 17.00 alkaen

Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja esityslista kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksesta laadittu allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Sotkamon kunnanvirastolla 12.6.2017 klo 9.00-15.00

Sotkamossa 31.5.2017

Aimo Korhonen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja