Kunnanvaltuuston kokous

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvirastolla kunnanvaltuuston istuntosalissa maanantaina 21.5.2018 klo 17.00 alkaen.

Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja esityslista kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi

-kokouksessa maaseutupäällikkö Jari Korhonen esittelee maakuntauudistuksen tilannetta.

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksesta laadittu allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Sotkamon kunnanvirastolla 28.5.2018 klo 9.00–15.00 ja kunnan verkkosivuilla.

Sotkamossa 16.5.2018

Anne Lukkari
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja