Kuuleminen poikkeamishakemuksen johdosta

Hakija: Markus Pyykkönen ja Marianne Rainola

Sotkamon ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle on jätetty Markus Pyykkösen ja Marianne Rainolan poikkeamishakemus, joka koskee asuinrakennuksen, konevajan sekä talousrakennusten rakentamista yleiskaavassa osoitetulle rakennuspaikalle tilalla Kuusisto 765-408-30-26. Paikka sijaitsee Ärväänlahden rannalla os. Laajanlahdentie 10, 88610 Vuokatti. Rakennushanke poikkeaa yleiskaavasta mm. käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden osalta.

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 7.11.-16.11.2017 välisenä aikana Sotkamon kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa (os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo).

Hakemuksen johdosta on naapureille ja muille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa varattu mahdollisuus muistutuksen tekemiseen. Muistutus on tehtävä ennen nähtävillä olon päättymistä os. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai kirjaamo@sotkamo.fi      

Lisätietoja antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh. 0447502144 tai juha.kaaresvirta@sotkamo.fi

 Sotkamossa 7.11.2017
SOTKAMON YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA