Kuulutus

Ympäristölupa 26.5.2021 § 94 Sotkamon kunta/tekninen toimiala, Nivun lumen- ja maanläjityspaikan ympäristölupa

Kuulutuksen julkaisupäivä

27.5.2021

 Laitos/toiminta ja sen sijainti

Ympäristölupa puhtaiden kaivumaiden ja lumen läjittämiselle olemassa olevalle ns. Nivun lumen ja maankaatopaikalle, tilat Kuusisto 765-408-1-828 ja Leväperä 765-408-1-104. Alueella voidaan väliaikaisesti varastoida esim. puutavaraa ja tehdä haketta.

Kuulutus ja päätös on julkaistu 27.5.2021 Sotkamon kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta, eli 3.6.2021.

Päätös ja valitusosoitus on nähtävillä 27.5. – 5.7.2021 välisen ajan Sotkamon kunnan verkkosivuilla www- ositteessa www.sotkamo.fi

Mahdollinen valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 5.7.2021

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh.044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

 

Sotkamo 27.5.2021

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Lupapäätös: ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.5.2021 § 94