Kuulutus

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta

Kuulutuksen julkaisupäivä

5.10.2021

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 12.10.2021.

Hakija

Kuljetuspolar Oy

Lastaajantie 6

88600 Sotkamo

Asia

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus kiinteistöllä Härkölampi 765-407-141-66.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Kuljetuspolar Oy hakee maa-aineslupaa kallion louhinnalle ja ympäristölupaa kallion louhinnalle ja murskaukselle. Ottoalue sijoittuu Sotkamon kunnassa kiinteistölle Härkölampi 765-407-141-66. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, 149 000 m3 ottomäärälle. Alueella voimassa oleva maa-aines ja ympäristölupa.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja lupahakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 5.10.2021-11.11.2021 Sotkamon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www-osoitteessa www.sotkamo.fi.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon 11.11.2021 mennessä (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo).

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

 

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Härkölampi

Lupahakemus Härkölampi teksti

Maakuntakaavan karttaote

Härkölampi kaivannaisjätesuunnitelma

1 Härkölampi sijaintikartta

2 Härkölampi suunnitelmakartta

3 Härkölampi poikkileikkaukset

4 Härkölampi jälkitilanne