Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristölupa / Huhtikangas

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on päätöksellään 16.12.2021 § 179 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Kuljetuspolar Oy:lle soran murskaukselle ja välivarastoinnille Sotkamoon tilalle Sotkamon valtionmaa 765-893-10-1.

Tämä kuulutus on julkaistu 20.12.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 27.12.2021.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 20.12.2021.-26.1.2022 Sotkamon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Päätös on kuulutusaikana nähtävänä Sotkamon kunnan internetsivuilla

https://www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset/

Valitusaika päättyy 26.1.2022

Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja Teija Härkönen, puh. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

 

Sotkamon kunta

Ympäristö- ja tekninen lautakunta

Lupapäätös: Maa-aines- ja ympäristölupa Kuljetuspolar Oy, Huhtikangas