Kuulutus

eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta

Kuulutuksen julkaisupäivä

8.3.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.3.2023.

Ilmoituksen jättäjä

Ari T. Korhonen

Naapurinvaarantie 12a

88610 Vuokatti

Y-tunnus: 1703195-4

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukainen ilmoitus tilalle Viitala 765-405-18-141, osoitteessa Naapurinvaarantie 9.

Ilmoituksen pääasiallinen sisältö

Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettu ilmoitus koskee olemassa olevan ympäristöluvallisen eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista. Kiinteistölle rakennetaan uusi kylmäpihatto nykyisen navetan viereen. Uuteen pihattoon tulee tilat 15 umpilehmälle, 40 (12-24 kk) ikäiselle hieholle ja 20 (6-12 kk) lehmävasikalle. Nykyinen lypsypihatto toimii jatkossa 100 lypsylehmällä ja 20 (< 6 kk) vasikalla.

Lypsynavetan lanta käsitellään jatkossakin lietelantana ja uuden kylmäpihaton lanta kuivalantana. Toiminnasta voi aiheutua vähäisiä haju- ja pölyhaittoja yksittäisinä päivinä vuodessa.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja ilmoitusasiakirjat olennaisilta osin pidetään nähtävillä 8.3.-14.4.2023 Sotkamon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www-osoitteessa www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon viimeistään 14.4.2023 mennessä (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai kirjaamo@sotkamo.fi).

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Teija Härkönen p. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen p. 040 354 0586, ilona.huttunen@sotkamo.fi

 

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Eläinsuojien ilmoituslomake

Sijaintikartta

Asemapiirros

Pääpiirustukset