Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristölupa / Lepin kallioalue (765-404-5-27)

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on päätöksellään 24.6.2020 § 96 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen Sotkamoon tilalle Leppi 765-404-5-27.

Tämä kuulutus on julkaistu 25.6.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 2.7.2020.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 25.6. -3.8.2020 Sotkamon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Päätös on kuulutusaikana nähtävänä Sotkamon kunnan internetsivuilla https://www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset.

Valitusaika päättyy 3.8.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

 

Sotkamon kunta

Ympäristö- ja tekninen lautakunta

Lupapäätös, ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.6.2020 § 96