Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristölupa / Alaskan kallioalue

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on päätöksellään 26.5.2021 § 93 myöntänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen Sotkamoon tilalle Sotkamon valtionmaa 765-893-10-1.

Tämä kuulutus on julkaistu 27.5.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 3.6.2021.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.5.-5.7.2021 Sotkamon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Päätös on kuulutusaikana nähtävänä Sotkamon kunnan internetsivuilla https://www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset/.

Valitusaika päättyy 5.7.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

 

Sotkamon kunta

Ympäristö- ja tekninen lautakunta

Lupapäätös: ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.5.2021 § 93