Kuulutus Leivolanlahden asemakaavan nähtäville asettamisesta

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 65 §, MRA 27 §) ilmoitetaan Leivolanlahden asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Asemakaavahanke käsittää Leivolanlammen ja Nurmestien välisen alueen  Haapalanlahden, Mustolan ja Rauramon asemakaava-alueilla. Asemakaavan laajennus koskee kunnan omistamien kiinteistöjen lisäksi kiinteistöä Hietikko 765-401-6-318. Asemakaavan muutos koskee yleisen tien aluetta sekä siihen rajoittuvia lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita. Asemakaavahankkeen keskeisin tarkoitus on uuden asuinalueen suunnittelu.

Leivolanlahden kaavaehdotus on nähtävillä 5.5-5.6.2023 välisen ajan Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset/

Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh. 044 750 2144

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua alla olevista linkeistä

Asemakaavaehdotus.pdf

Asemakaavaselostus.pdf

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

5.5.2023