Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Alaskan kallioalue

Kuulutuksen julkaisupäivä

23.3.2021

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 30.3.2021

Hakija

Metsähallitus Metsätalous Oy

Asia

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus kiinteistöllä 765-893-10-1, Alaskan kallioalue.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslupaa maa-ainesten otolle sekä ympäristölupaa kallion louhinnalle ja murskaukselle. Ottoalue sijoittuu Sotkamon kunnassa kiinteistölle 765-893-10-1. Lupaa haetaan 15 vuodeksi, 80 000 m3 ottomäärälle. Alueella on ollut aiemminkin maa-ainestenottoa.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja lupahakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.3.-29.4.2021 Sotkamon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www-osoitteessa www.sotkamo.fi.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia asiasta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon 29.4.2021 mennessä (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo).

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Alaskan kallioalue