Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Maa-aineslupa, Kuljetuspolar Oy, Tipasoja

Lupapäätös                       Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.10.2020 § 126

Hakija                                 Kuljetuspolar Oy

Lupa                                   30.9.2020 § 126

Päätöspäivä                      30.9.2020

Julkaisupäivä

verkkosivuilla                    1.10.2020

Päätöksen

tiedoksiantopäivä             8.10.2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävillä 1.10.2020.-9.11.2020 Sotkamon kunnan verkkosivuilla http://www.sotkamo.fi, kohdassa kuulutukset.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä Sotkamon kunnanvirastossa ympäristövalvontatoimistossa, os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valitusaika päättyy 9.11.2020.

Valitus liitteineen osoitetaan ja toimitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteeseen:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

PL 189 (Isokatu 4)

90101 Oulu

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Puh.vaihde 029 56 42800, faksi 029 56 42841

Aukioloaika: ma-pe 8.00-16.15

 

Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

 

SOTKAMON YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Päätös: Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.9.2020 § 126

Päätöksen liite