Kuulutus meluilmoituksesta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Sotkamon kuntaan on 6.7.2021 saapunut ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee ulkoilmakonsertin järjestämistä Sotkamossa.

Ilmoituksen tekijä

Marja-Liisa Kilpeläinen

Pikkutie 16

88600 Sotkamo

Melua aiheuttava toiminta

Marja-Liisa Kilpeläinen on jättänyt meluilmoituksen koskien livebändin esiintymistä yksityistilaisuudessa (os. Pikkutie 16) 6.8.2021 klo 21:45 – 01:30.

Kuulutusaika

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 14.-28.7.2021 Sotkamon kunnan internetsivuilla.

Asiakirjat

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä Sotkamon kunnan internetsivuilla www.sotkamo.fi

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskettaa, on oikeus tehdä muistutus asiasta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset on osoitettava ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ja toimitettava osoitteeseen Sotkamon kunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo ennen kuulutusajan päättymistä.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Tekninen johtaja Harri Helenius, puh. 044 750 2491, harri.helenius@sotkamo.fi

Ympäristötoimen harjoittelija Ilona Huttunen, puh. 040 358 7892, ilona.huttunen@sotkamo.fi

 

Sotkamossa 14.7.2021

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Meluilmoitus

Bänditeltan sijainti