Kuulutus meluilmoituksesta

Kainuun Ruokapalvelut Oy

Sotkamon kuntaan on 7.6.2022 saapunut ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Ravintola Messissä esiintyviä terassibändejä. Toiminta-ajat ovat 13.6. tarkennetun ilmoituksen mukaan ma-to klo 22 saakka, pe ja la klo 24 saakka. Poikkeuksena to 21.7. klo 24 saakka ja 22.-23.7. klo 01.00 saakka. Mahdollisia terassibändejä esiintyy ravintolan ulkolavalla maksimissaan 1-2 kertaa viikossa ajalla 27.6.-27.8.2022.

Ilmoituksen tekijä

Kainuun Ruokapalvelut Oy

Kainuuntie 14

88600 Sotkamo

Kuulutuksen julkaisupäivä

Kuulutuksen julkaisupäivä on 15.6.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus ja ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.6.-22.7.2022 Sotkamon kunnan internetsivuilla www.sotkamo.fi kohdassa kunnan kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä muistutuksen ilmoituksen johdosta. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä ilmoituksesta. Kirjalliset muistutukset / mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 22.7.2022 (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköisesti: kirjaamo@sotkamo.fi).

Lisätietoja

Vs. ympäristötarkastaja Teija Härkönen puh. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen, puh. 040 354 0586, ilona.huttunen@sotkamo.fi

 

Sotkamossa 15.6.2022

YMPÄRISTÖ -JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Meluilmoitus