Kuulutus meluilmoituksesta

Warner Music

Sotkamon kuntaan on 16.6.2022 saapunut ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee Sotkamon Hiukan pesäpallostadionilla järjestettävää ulkoilmakonserttia 15.-16.7.2022. Melua aiheutuu äänentoistojärjestelmän testauksesta 15.7. klo 10–21 välisenä aikana sekä 16.7. klo 18-23.30 järjestettävästä konsertista ja yksittäisistä harjoituksista klo 11-18.

Ilmoituksen tekijä

Warner Music Finland OY / Warnes Music Live

Olavinkatu 1 B, 7.kerros

00100 Helsinki

Kuulutuksen julkaisupäivä

Kuulutuksen julkaisupäivä on 23.6.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus ja ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.6.-14.7.2022 Sotkamon kunnan internetsivuilla www.sotkamo.fi kohdassa kunnan kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä muistutuksen ilmoituksen johdosta. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä ilmoituksesta. Kirjalliset muistutukset / mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14.7.2022 (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköisesti: kirjaamo@sotkamo.fi).

Lisätietoja

Vs. ympäristötarkastaja Teija Härkönen puh. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen, puh. 040 354 0586, ilona.huttunen@sotkamo.fi

 

Sotkamossa 23.6.2022

YMPÄRISTÖ -JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Meluilmoitus