Kuulutus meluilmoituksesta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen tekijä ja toiminta

Oteran Oy on toimittanut 12.5.2020 Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Asia koskee Kontinjoen alikulun rakentamista. Työskentely ajoittuu 15.6.-7.8.2020, työnkesto on noin 2-3 viikkoa, tarkka ajankohta on ei vielä ole tiedossa. Porausta, rikotusta ja louheenkäsittelyä on klo 8.00-19.00. Poravaunun melutason arvioidaan olevan 10 metrin päässä noin 90 dB(A).

Ilmoituksen nähtävänä pito

Kuulutus sekä ilmoitus ovat julkisesti nähtävillä 15.5.-28.5.2020 Sotkamon kunnan internet-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 22.5.2020.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Muistutukset ja mielipiteet on osoitettava ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ja toimitettava osoitteeseen Sotkamon kunta, Markkinatie 1, 88600, Sotkamo ennen kuulutusajan päättymistä.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Sotkamo 15.5.2020

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Meluilmoitus, Kontinjoen alikulun rakentaminen