Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Kontiomäki-Vuokatti ratatyöt

Ympäristötarkastaja on tehnyt 13.7.2021 § 2 / 2021 viranhaltijapäätöksen GRK Rail Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Kontiomäki-Vuokatti rataosuuden päällysrakenteen uusimista. Toiminta ajoittuu aikavälille 28.6.-30.9.2021.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu Sotkamon kunnan verkkosivuilla 14.7.2021, jolloin tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta eli 21.7.2021.

Päätösasiakirja ja muutoksenhakuohje ovat nähtävillä Sotkamon kunnankirjastolla 14.7.-1.8. ja Sotkamon kunnanvirastolla 2.-20.8. os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Päätökseen voi hakea muutosta viimeistään 20.8.2021 mennessä valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi.

Sotkamossa 14.7.2021

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA