Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Kontinjoen alikulun rakentaminen

Ympäristötarkastaja on tehnyt 4.6.2020 § 2/2020 viranhaltijapäätöksen Oteran Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Kontinjoen alikulun rakentamista. Työskentely ajoittuu 15.6.-7.8.2020, työnkesto on noin 2-3 viikkoa.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu Sotkamon kunnan verkkosivuilla 5.6.2020, jolloin tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätösasiakirja ja muutoksenhakuohje ovat nähtävillä Sotkamon kunnanvirastolla, os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Päätökseen voi hakea muutosta viimeistään 14.7.2020 mennessä valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi

Sotkamossa 5.6.2020

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA