Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Ravintola Messi

Ympäristötarkastaja on tehnyt 13.7.2021 § 3 / 2021 viranhaltijapäätöksen Kamrad Catering Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee elävän musiikin soittamista ravintola Messin terassin lavalla.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu Sotkamon kunnan verkkosivuilla 14.7.2021, jolloin tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta eli 21.7.2021.

Päätösasiakirja ja muutoksenhakuohje ovat nähtävillä Sotkamon kunnankirjastolla 14.7.-1.8. ja Sotkamon kunnanvirastolla 2.-20.8. os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Päätökseen voi hakea muutosta viimeistään 20.8.2021 mennessä valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi.

Sotkamossa 14.7.2021

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA