Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Superjymy Oy

Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja on antanut 6.5.2022 § 1 / 2022 päätöksen Superjymy Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pesäpallo-ottelutapahtumien järjestämistä Hiukan pesäpallostadionilla ajalla 6.5.-1.9.2022.

Kuulutus päätöksestä julkaistaan Sotkamon kunnan internetsivuilla 9.5.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seisemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 16.5.2022.

Päätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävillä Sotkamon kunnanvirastolla 9.5.-15.6.2022, os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 15.6.2022.

Sotkamossa 9.5.2022

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA