Kuulutus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajennuksesta

Laajennukseen kuuluvat Soidinvaaran ja Sapsonrannan
osuuskuntien nykyiset toiminta-alueet.

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on
kokouksessaan 12.12.2018 päättänyt asettaa nähtäville
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajennuksen.
Laajennukseen kuuluvat Soidinvaaran ja Sapsonrannan
osuuskuntien nykyiset toiminta-alueet.
Uusi toiminta-aluekartta ja muut asiakirjat ovat nähtävillä
Sotkamon kunnan nettisivuilla, ilmoitustaululla ja teknisessä
toimistossa, osoite: Markkinatie 1, Sotkamo.  Kuulutus on
nähtävillä 18.12.2018-18.1.2019 välisen ajan. Lisätietoja saa
vesihuoltoinsinööri Aarno Konkalta, puh. 044-7502 325.

18.12.2018

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toiminta aluekartta