Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Ampumarata

Kuulutuksen julkaisupäivä

25.5.2022

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 1.6.2022.

Hakija

Vuokatti Sports Resort Oy

Opistontie 4

88610 Vuokatti

Asia

Ympäristölupahakemus ampumaradan toiminnalle kiinteistölle Sivakka 765-401-4-157.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Vuokatti Sports Resort Oy hakee ympäristölupaa Sivakka-kiinteistölle sijoittuvalle ampumaradalle. Toiminta poikkeaa alueen voimassa olevasta kaavasta (Vuokattikeskuksen ja hiihtotunnelin ympäristön asemakaava) käyttötarkoituksen osalta. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on myöntänyt hakijalle poikkeamisluvan 18.5.2022 § 68. Lisäksi toiminnalle haetaan YSL 199 §:n mukaista aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta.

Ampumaradalla pyritään mahdollistamaan uutta harjoittelu-, tutkimus- ja palvelutoimintaa ampumahiihdon tarpeisiin. Radalla ammutaan aliäänipatruunoilla varustetuilla pienoiskiväärillä 50 metrin etäisyydeltä ampumatauluihin, jotka sijaitsevat lukittavissa merikonteissa. Kontit varustetaan taululaitteilla, lyijynkeräimillä sekä ääntä vaimentavilla iskemälevyillä. Asfaltoiduilla ampumapenkoilla on laukaisusuojat, jotka estävät harhalaukaukset jo niiden lähtöpäässä. Ampumapaikkoja 30×65 m kokoisella rata-alueella on 8 ja radan käyttöaika rajataan klo 8–21 väliseksi ajaksi.

Ampumarata sijoittuu I-luokan pohjavesialueelle hiekkapohjaiselle kankaalle kymmeniä metrejä pohjaveden ylimmän tason yläpuolelle. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä pohjavesiin eikä häiriöitä alueen virkistyskäytölle ja viihtyvyydelle.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja lupahakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 25.5.-1.7.2022 Sotkamon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www-osoitteessa www.sotkamo.fi.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia asiasta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontaan 1.7.2022 mennessä (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai kirjaamo@sotkamo.fi)

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Teija Härkönen p. 044 750 2179, teija.harkonen@sotkamo.fi

Ympäristönsuojelusihteeri Ilona Huttunen p. 040 354 0586, ilona.huttunen@sotkamo.fi

 

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Ympäristölupahakemus

Cityrata -suunnitelma

Suunnitelmakartta ja leikkaukset

Sijaintikartta

Pohjavesikartta

Asemapiirros

Ampumaratamelun mittausraportti