Myytävänä rantatontteja

Sotkamon kunta myy neljä rantaosayleiskaava-alueilla olevaa lomarakennuspaikkaa (määräalaa), joista kaksi sijaitsee Kiimasjärven rannalla ja kaksi Sapsojärven rannalla. Rakentamisen tulee sijoittua kaavanmukaiselle loma-asuntoalueelle (RA).

Tonttien koko vaihtelee 3 500 – 6 200 m2:n välillä. Jokaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 100 krs m2 lomarakennuksen, yhden enintään 30 krs-m2 saunan ja talousrakennuksia siten, että kokonaisrakennusoikeus on 160 krs-m2.

Tontit myydään 20 000 €/tontti hinnasta lukuun ottamatta Kiimasjärven rakennuspaikan 1 hintaa, joka on 25 000 €. Kiimasjärven rakennuspaikalla 1 oleva laavu ja siihen liittyvät rakenteet jäävät rakennuspaikalle. Tonteilla on rakentamisvelvollisuus.

Ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista ja tien rakentamisesta rakennuspaikalle. Tontteihin ei sisälly sähkö- eikä vesi- ja viemäriliittymiä. Kiimasjärven tontit kuuluvat Soidinvaaran vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen.

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 31.7.2020 klo 15.00 mennessä Sotkamon kunnanhallitukselle sähköpostilla kirjaamo@sotkamo.fi tai postitse osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Hakemuksen kohdistuessa samaan tonttiin ratkaistaan tontin saaja arvalla.

Tontteja koskevia tietoja on Sotkamon kunnan kotisivulla www.sotkamo.fi/ kunnan kuulutukset. Lisätietoja antavat myös kaavoittaja Juha Kaaresvirta 20.–31.7.2020, puh. 044 750 2144 ja toimistopäällikkö Päivi Huotari 26.6.─3.7.2020, puh. 044 750 2212, sähköposti: etunimi.sukunimi@sotkamo.fi.

Sotkamossa 26.6.2020

KUNNANHALLITUS

Sapsojärven ja Kiimasjärven tontit opaskartalla

Sapsojärven rakennuspaikat

Kiimasjärven rakennuspaikat

Teeriniemen tonttien yleiskuva.
Kiimasjärven rakennuspaikkojen yleiskuva
Teeriniemi järveltä.
Kiimasjärven tontit järveltä
Sapsojärven tonttien rantaviiva.
Sapsojärven rakennuspaikkojen rantaviiva
Yleiskuva Sapsojärven ranta-alueesta.
Sapsojärven ranta-alueen yleiskuva