Sotkamon kunnanvaltuuston kokous

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvirastolla kunnanvaltuuston istuntosalissa maanantaina 28.1.2019 klo 17.00 alkaen

Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja esityslista kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla www.sotkamo.fi

kokouksessa mm:

–  Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Cemiksen esittäytyminen
–  kaavoituskatsaus 2019

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksesta laadittu allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Sotkamon kunnanvirastolla 4.2.2019 klo 9.00–15.00 ja viedään kunnan verkkosivuille 4.2.2019.

Sotkamossa 23.1.2019

Anne Lukkari
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja