Uudelleen kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Nivun maan- ja lumenkaatopaikka

Kuulutuksen julkaisupäivä

29.3.2021

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.4.2021.

Luvan hakija

Sotkamon kunta, tekninen toimiala

yhteyshenkilö tieinsinööri Erkki Tervo puh. 044 7502 113

Asia

Ympäristölupahakemus puhtaiden kaivumaiden ja lumen läjittämiselle kiinteistöille Kuusisto 765-408-1-828 ja Leväperä 765-408-1-104.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Alueelle läjitetään puhtaita kaivumaita (sisältää kiviä ja pintamaata/humusta) ja talvisin lunta. Kaivumaat ovat peräisin kunnan omista rakennuskohteista, sekä urakoitsijoiden ja yksityisten rakentajien rakennuskohteista. Läjitys tapahtuu pääasiassa normaalina työaikana klo 7 – 16, poikkeavat työajat (klo 6.00 – 22.00) ovat mahdollisia, mutta niistä sovitaan erikseen.

Tilalle Leväperä läjitetään pelkästään lunta. Lumen läjitys alkaa klo 06.00 ja päättyy klo 02.00. Lumenajoa on työteknisistä pakottavista syistä johtuen toteutettava myös yöaikaan. Mahdollista meluhaittaa asutukselle pyritään rajoittamaan meluvallilla Makkosenmäen asuntoalueen puoleiselle reunalle. Myös lumen läjittäminen aloitetaan tältä reunalta ja kasattu lumi toimii myös meluvallina. Lumen läjittäminen on satunnaista ja riippuu sataneen lumen määrästä.

Alueella ei säilytetä polttoaineita tai kemikaaleja. Aluetta voidaan käyttää varastoalueena, ja siellä voidaan tehdä esim. haketta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja lupahakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 29.3.- 6.5.2021 Sotkamon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www-osoitteessa www.sotkamo.fi.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia asiasta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon 6.5.2021 mennessä (postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo).

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ympäristölupahakemus

Suunnitelmakartta