Voimaantulokuulutus

MRL 200 § mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Siltasaaren asemakaavan kokouksessaan 26.4.2021 § 26.

Siltasaaren asemakaavan muutos tulee voimaan 8.6.2021.

Sotkamo 8.6.2021

Kunnanhallitus