Voimaantulokuulutus

MRL § 200 ja MRA § 93 mukainen yleiskaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kirkonkylän itäosan yleiskaavan kokouksessaan 27.8.2018 § 59.

Hyväksymispäätöksestä jätettiin yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Muutoksenhakija jätti valituslupahakemuksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen 24.9.2021 antamallaan päätöksellä.

Kirkonkylän itäosan yleiskaava tulee voimaan 1.10.2021

Sotkamo 1.10.2021

Kunnanhallitus

Kirkonkylän itäosan yleiskaavan kaavakartta

Kirkonkylän itäosan yleiskaavan kaavaselostus