Voimaantulokuulutus

MRL 200 § mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vuokatin pohjoisrinteiden asemakaavan kokouksessaan 27.9.2021 § 72. Päätöksestä ei jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Vuokatin pohjoisrinteiden asemakaava tulee voimaan 23.11.2021

Sotkamo 23.11.2021

Kunnanhallitus

Vuokatin pohjoisrinteen asemakaava

Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavan selostus