Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavan hyväksyminen

MRA 94 § mukainen asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.9.2021 § 72 Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavamuutoksen.

Hyväksyttyyn asemakaavaan voi tutustua alla olevista linkeistä

Vuokatin pohjoisrinteen asemakaava

Vuokatin pohjoisrinteen asemakaavan selostus