Vuokatin yleiskaava/Kaarreniemen ja Pisterinniemen alueen yleiskaavan hyväksyminen

MRA 94 § mukainen yleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 23.8.2021 (§ 66) Kaarreniemen ja Pisterinniemen aluetta koskevan Vuokatin yleiskaavaehdotuksen.

Hyväksyttyyn yleiskaavaan voi tutustua alla olevista linkeistä

Kaarreniemen ja Pisterinniemen alueen yleiskaava

Kaarreniemen ja Pisterinniemen alueen yleiskaavan kaavaselostus