Vuokatin yleiskaavan täytäntöönpanosta ilmoittaminen

MRL 200 §, 201 § ja MRA 93 § mukainen yleiskaavan täytäntöönpanosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 26.10.2020 (§ 40) Vuokatin yleiskaava 2035:n lukuun ottamatta Pisterinniemen ja Kaarreniemen aluetta (osa-alue 2), joka palautettiin uuteen valmisteluun. Kunnanhallitus on määrännyt kokouksessaan 23.3.2021 § 58 kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan tulemaan voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osilta. Täytäntöönpano ei koske kiinteistöä Pölly 765-401-14-47. Täytäntöönpano tulee voimaan 30.3.2021.

Hyväksyttyyn yleiskaavaan voi tutustua alla olevista linkeistä

Vuokatin yleiskaava

Vuokatin yleiskaavan kaavaselostus

Sotkamo 30.3.2021

Kunnanhallitus